เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
11 ก.ย. 2557
12 ก.ย. 2557
13 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 ด่วน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนที่ยังไม่มีรายชื่้อในระบบ
ขอให้เขตพื้นที่ทุกเขต สมัครด่วนภายในวันที่ 26 ธ.ค. 2557
โดยเพิ่มไปในระบบเขตทุกเขต
 

 กำหนดการการแข่งขันระดับชาติ

-ร.ร.และภาค ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ
วันที่ 5 - 9 มกราคม 2558
-ร.ร.แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู และแทรกรูปภาพของนักเรียน ครู ทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ
วันที่ 10 - 26 มกราคม 2558
-ผู้จัดการแข่งขันแต่ละกิจกรรม พิจารณาคำร้องของเปลี่ยนตัว
วันที่ 1 - 8 กุมภาพันธ์ 2558
-ครู นักเรียน พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

 
 
***ประกาศ***
รายการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันทักษะศิลปะ(ทัศนศิลป์)คลิกดูรายละเอียด
 
  ประกาศศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่อง  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ณ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง คลิกดูรายละเอียด  
   การแข่งขันทักษะกิจกรรมสภานักเรียน ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย กําหนดจัดการแข่งขัน ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ในการแข่งขันทักษะต้องจัดส่งเอกสารประกอบ เพื่อให้คณะกรรมการได้อ่านล่วงหน้าก่อนการตัดสินในวันแข่งขันดังนั้นจึงให้โรงเรียนทีจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะกิจกรรมสภานักเรียน จัดส่งเอกสารไปยังศูนย์ฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภายในวันที ๓ กันยายน ๒๕๕๗  คลิกดูรายละเอียด   
  ***ประกาศ***  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันในการแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิกดูรายละเอียด  
  *----ประกาศ----* กำหนดส่งการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ในวันที่ 28 -  31 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง  (ศูนย์คอมพิเวตอร์) อาจารย์ชาติ  อาษาชำนาญ  Tel.08-6281-5710
 
  ระบบขยายเวลาในการลงทะเบียนได้จนถึงวันที่  27  สิงหาคม  2557  เวลา  24.00 น. เพื่อให้ข้อมูลการลงทะเบียนการแข่งขันเสร็จสมบูรณ์  
  ประกาศศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  จังหวัดพัทลุง คลิกดูรายละเอียด
 
  ประกาศศูนย์การแข่งขันศิลปะ หัวข้อการแข่งขันดังต่อไปนี้  และจับสลากแข่งขันจำนวน  1 หัวข้อคลิกดูรายละเอียด 
 
  ประกาศศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดพัทลุง
     การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษา  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  ๖๔ คลิกดูรายละเอียด

เชิญคณกรรมตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทยประชุม    วันอังคารที่  19  สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น.  ณห้องประชุมไพฑูรย์  โรงเรียนพัทลุง
 
 

ปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64


เนื่องด้วยมีประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ฉบับใหม่ ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องประกาศใหม่ ดังกล่าวดังนี้

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] ….. เพิ่มรายละเอียดเกณฑ์สวดมนต์แปล…..
Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  -  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        -  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]&n

 
  ศูนย์การแข่งขันระดับเขตการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64(พัทลุง)
ให้ดำเนินการกำหนดตารางการแข่งขันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557
 
 

ประกาศศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จังหวัดพัทลุง

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๔

จังหวัดพัทลุง คลิกดูรายละเอียด
ขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องไพทูรย์ โรงเรียนพัทลุง

 
 
ใช้ในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 11 - 13 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนพัทลุง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 

แผนงาน การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสู่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔  จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ ๑๑ – ๑๓  กันยายน ๒๕๕๗

 
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ประชุมโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อม มอบ Username Password ในวันพุธที่  13  สิงหาคม  พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ โรงเรียนพัทลุง  
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ และ จนท.ระดับเครือข่าย ICT ชี้แจงการใช้ระบบโปรแกรมระดับเครือข่าย ในวันศุกร์ที่ 8  สิงหาคม  พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ โรงเรียนพัทลุง
 
  การประชุมเตรียมความพร้อมการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาสู่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2557 วันที่ 11 - 13 กันยายน 2557  

โรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง
เขต 2
  ( 30 กรกฎาคม 2557)

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระคณิตศาสตร์   ณ โรงเรียนพัทลุง  ( 30 กรกฎาคม 2557)

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระภาษาไทย    ณ โรงเรียนพัทลุง( 30 กรกฎาคม 2557)
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

เชิญครู ชมคลิปวิดิโอ การประกวดงานศิลปะของกลุ่มสาระสังคมฯ
ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 52
จำนวนทีม 1,911
จำนวนนักเรียน 4,107
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,636
จำนวนกรรมการ 1,131
ครู+นักเรียน 6,743
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,874
ประกาศผลแล้ว 180/203 (88.67%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 57
เมื่อวาน 115
สัปดาห์นี้ 800
สัปดาห์ที่แล้ว 1,643
เดือนนี้ 1,874
เดือนที่แล้ว 1,728
ปีนี้ 19,554
ทั้งหมด 268,513