เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
สถานที่แข่งขัน/จัดกิจกรรม
แผนที่/แผนผังการจัดงาน
หลักการ/วัตถุประสงค์
ประวัติการจัดงาน
ตราสัญลักษณ์
กำหนดการพิธีเปิด
ศูนย์พัฒนาวิชาการ นศ.
นายทะเบียนศูนย์พัฒนาวิชาการ
ผู้ประสานงาน สพม.12
คณะกรรมการดำเนินงาน
เอกสารแก้ไข : DOC5
แบบยกเลิกประกาศ:DOC7
เกี่ยวกับเว็บไซต์
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

   : คำชี้แจง
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์   เพิ่มเติม 4 ส.ค.57
  สุขศึกษาฯ
  ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
  เกษตร

  ธุรกิจ
  อุตสาหกรรม 
  ภาษาจีน  ปรับปรุง 10 ส.ค.57
  อาเซียน  ปรับปรุง 13 ส.ค.57
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
14 ส.ค. 2557
15 ส.ค. 2557
16 ส.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 
 

 
 

laugh ดาวน์โหลด "คู่มืองานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้"  และดูรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคใต้

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง สามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 24 ได้แล้ว จากเมนูหลัก : หัวข้อ
     คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
     พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
     พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน + ครู
    หรือพิมพ์โดย Login เข้าระบบโรงเรียน

 
 
เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
การประกาศผลการแข่งขันบนเว็บไซต์ เป็นการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ หากภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เริ่มประกาศผล ไม่มีการประท้วงหรือคัดค้านผลการแข่งขันใดๆ ถือว่าผลการแข่งขันนี้เป็นการประกาศผลอย่างเป็นทางการ 

 

 
สรุปตัวแทนแข่งขันระดับภาค

ขณะนี้ผู้ดูแลระบบได้ประมวลผลสรุปตัวแทนที่จะไปแข่งขันทักษะระดับภาค ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดกระบี่ เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้โรงเรียนตรวจสอบชื่อสกุล ของนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จากเมนูหลัก หัวข้อ  สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค  หากพบว่ายังมีชื่อ - สกุลผิดพลาด ให้ประสานโดยตรงไปยังศูนย์วิชาการเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557

วันศุกร์ ที่ 03 ตุลาคม 2557 เวลา 17:54 น.
ให้โรงเรียนยืนยัน การสมัครเข้าแข่งขันกิจกรรม Cross word, A Math, คำคม และซูโดกุ ระดับชาติ ประจำปี 2557

 ตามที่ สพฐ. ได้ประกาศนโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 โดยตัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในกลุ่มกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 4 รายการ คือ Cross word, A Math, คำคม, ซูโดกุ ออกจากการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมไปแข่งขันในระดับชาติ นั้น

อ่านต่อ ...

วันพุธ ที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 14:50 น.
ผลการแข่งขัน A Math, ซูโดกุ ระดับเขตพื้นที่
เนื่องจากเขตพื้นที่ ต้องใช้รหัสรายการแข่งขัน A math และซูโดกุ ในระบบโปรแกรมการแข่งขันนี้ สำหรับการลงทะเบียนและส่งต่อรายชื่อนักเรียนที่จะสมัครเข้าแข่งขันในระดับประเทศ จึงขอนำผลการแข่งขันที่ศูนย์ฯ คณิตศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันไปในระดับเขตพื้นที่มาไว้ในส่วนของหน้าเว็บไซต์แทน  ดังนี้
1. ผลการแข่งขัน A Math ม.1 - ม.3 
2. ผลการแข่งขัน A Math ม.4 - ม.6
3. ผลการแข่งขันซูโดกุ ม.1 - ม.3
4. ผลการแข่งขันซูโดกุ ม.4 - ม.6

ทั้งนี้ ผลการแข่งขันระดับเขต จะไม่เกี่ยวข้องกับการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันระดับชาติแต่อย่างใด ในส่วนของเกียรติบัตร ทางศูนย์ฯ คณิตศาสตร์กำลังดำเนินการจัดทำเพื่อให้โรงเรียนดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ต่อไป
วันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 11:19 น.
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปี 2557

การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี เป็นกิจกรรมที่ สพฐ.เปิดรับสมัครทีมจากทุกโรงเรียน โดยได้กำหนดให้โรงเรียนที่สนใจส่งใบสมัครพร้อมแบบโครงร่าง (Proposal) ไปยังสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ภายในเดือนสิงหาคม 2557 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกผลงานในเบื้องต้น รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ซึ่งศูนย์ฯ หุ่นยนต์ ได้จัดการประกวดในระดับเขตพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือ เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะส่งโครงงานฯ เข้าประกวดในระดับประเทศนั้น มีผลการประกวดดังนี้
    ผลการประกวดโครงงานฯ ม.ต้น       ผลการประกวดโครงงานฯ ม.ปลาย

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

อ่านต่อ ...

วันศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 16:25 น.
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมเสริม สาระฯ ภาษาฝรั่งเศส
 เนื่องจากระบบรายงานผลการแข่งขันฯ ไม่รองรับการประกาศผลในรูปแบบของการแข่งขันกิจกรรมเสริมระดับเขตพื้นที่ ประเภท 1 โรงเรียน ส่งได้มากกว่า 1 คน/ทีม
จึงขอประกาศผลการแข่งขันทักษะ สาระภาษาฝรั่งเศส ประเภทกิจกรรมเสริม
จำนวน 8 กิจกรรม ตามเอกสารประกาศผลฉบับนี้

วันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 06:26 น.
ประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน

แนวปฏิบัติในการบันทึกคะแนน :
1.
เข้าสู่ระบบบันทึกคะแนน > เลือก เมนูลงทะเบียน นร. ครู กก./คะแนน
    (หากไม่มีรายการกิจกรรมใดๆ แสดงขึ้นมา ต้องให้นายทะเบียนศูนย์กำหนดสิทธิ
    ในกิจกรรมที่จะบันทึกคะแนน ให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนก่อน)
2. ก่อนบันทึกคะแนน ให้ตรวจสอบ/ แก้ไขรายชื่อนักเรียน, ครูผู้ฝึกสอน,
    กรรมการให้ถูกต้องตามหลักฐานการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน (เนื่องจากจะมีผล
    กับการพิมพ์เกียรติบัตร) โดยเลือกกลุ่มสาระ > กิจกรรม > ในช่องแก้ไข คลิกที่
    นักเรียน/ครู หรือกรรมการ และแก้ไขชื่อ - สกุล ให้ถูกต้อง
3. บันทึกคะแนน โดยคลิกเลือก จัดการคะแนน > กรอกคะแนน ตามแบบฟอร์ม
   ให้คะแนนของกรรมการตัดสินที่ได้ลงนามแล้วครบถ้วน 
    * ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน ต้องให้คะแนนผู้ที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค 
       มากกว่า 0.1 (หากให้คะแนนเท่ากัน ระบบจะไม่ตัดสินผลให้)
4. โรงเรียนที่ลงทะเบียนไว้แต่ไม่ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ไม่ต้องยกเลิกทีมแข่งขัน
     แต่ให้คงคะแนนเป็น -1 ไว้ เพื่อเก็บข้อมูลสถิติการลงทะเบียน (หากให้คะแนน 0
    นักเรียนที่ไม่ได้เข้าแข่งขันจะสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ด้วย)

อ่านต่อ ...

วันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 12:03 น.
แจ้งเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การแข่งขัน ASEAN QUIZ

ศูนย์อาเซียน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ กิจกรรม "การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ" โดยใช้ตามเกณฑ์ของ สพฐ.

  รายละเอียดเกณฑ์ ASEAN QUIZ 

วันพุธ ที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 15:58 น.
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ขอเชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เข้าร่วมประชุม

ศูนย์พัฒนาวิชาวิทยาศาสตร์ ได้มีประกาศแต่งตั้งกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 24  (ฉบับปรับปรุง 12 ส.ค.57) และขอเชิญคณะกรรมการ ข้อ 2.2 (ฝ่ายดำเนินงานจัดการแข่งขัน/การประกวดกิจกรรมวิทยาศาสตร์) ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

วันอาทิตย์ ที่ 10 สิงหาคม 2557 เวลา 10:24 น.
ประกาศจากศูนย์ภาษาอังกฤษ
การแข่งขันทักษะ Skit ระดับ ม.ปลาย วันที่ 15 สิงหาคม 2557
เปลี่ยนสถานที่แข่งขัน จากโรงละคร สนามหน้าเมือง เป็น ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดี ที่ 07 สิงหาคม 2557 เวลา 17:29 น.
การแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนของนักเรียนที่เข้าแข่งขันประเภทเดี่ยว
เนื่องจากมีหลายโรงเรียนต้องการขอแก้ไขชื่อ - สกุล และขอเปลี่ยนตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมประเภทเดี่ยว ซึ่งไม่สามารถยื่นขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล ผ่านทางระบบได้
เพื่อลดภาระงานของศูนย์ฯ ในช่วงวันแข่งขัน และป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการแก้ไขข้อมูลในเอกสารการแข่งขัน (แบบลงทะเบียน แบบบันทึกคะแนน)
รวมทั้งการประกาศผล และเกียรติบัตร จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

โรงเรียน
1. ประสานงานการขอแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นไปยังนายทะเบียนศูนย์ฯ
2. ส่งหนังสือราชการพร้อมด้วยเอกสารขอแก้ไขฯ : DOC5 ไปยังอีเมล์นายทะเบียน
    ศูนย์หรือทางโทรสาร (กรณีที่ขอเปลี่ยนตัวให้ระบุสาเหตุ/ความจำเป็น)
3. ตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลของศูนย์จากเว็บไซต์การแข่งขัน
ศูนย์วิชาการ
1. นายทะเบียนศูนย์ฯ ตรวจสอบเอกสารของโรงเรียน
2. มอบเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ดำเนินการแก้ไขข้อมูล  โดยเข้าที่ระบบบันทึกคะแนน
    >> 
เมนูลงทะเบียน นร. ครู กก./คะแนน 

 ทั้งนี้ ขอให้ทุกโรงเรียนเร่งตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยภายใน 5 สิงหาคม 2557 
    เพื่อความถูกต้อง สะดวก รวดเร็วของทุกฝ่าย
วันอังคาร ที่ 05 สิงหาคม 2557 เวลา 11:10 น.
การพิมพ์บัตรประจำตัว
ประกาศจากศูนย์วิทยาศาสตร์
ประกาศจากศูนย์คณิตศาสตร์
การลงทะเบียนแข่งขันทักษะ งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 24
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ของศูนย์พัฒนาวิชาการ
ประกาศจากศูนย์ดนตรีสากล
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 89
จำนวนทีม 8,467
จำนวนนักเรียน 18,079
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 10,428
จำนวนกรรมการ 3,134
ครู+นักเรียน 28,507
ครู+นักเรียน+กรรมการ 31,641
ประกาศผลแล้ว 420/435 (96.55%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ปชส.ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 114
เมื่อวาน 213
สัปดาห์นี้ 954
สัปดาห์ที่แล้ว 1,582
เดือนนี้ 4,270
เดือนที่แล้ว 8,942
ปีนี้ 29,433
ทั้งหมด 843,990
 

 

เว็บไซต์ ปีการศึกษา 2556

 ระดับชาติ
 ระดับภาคใต้ (พัทลุง)
 สพม.12 : นครศรีธรรมราช
 สพม.12 : พัทลุง