เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 ก.ย. 2557
9 ก.ย. 2557
10 ก.ย. 2557
11 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สามารถเลือกขนาดได้เหมือนกับการพิมพ์บัตรประจำตัว
 

 
แจ้งทุกโรงเรียนทราบ

ด่วน ! กิจกรรมใดที่ไม่มีการจัดการแข่งขันระดับจังหวัด แต่มีการจัดการแข่งขันในระดับภาคขึ้นไป หากโรงเรียนประสงค์ที่จะส่งทีมเข้าแข่งขัน (เฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียนเท่านั้น)ขอให้แจ้งเป็นหนังสือไปที่ สพม.13(กระบี่) ภายในวันที่ 10 กันยายน 2557 นี้เท่านั้น

วันจันทร์ ที่ 08 กันยายน 2557 เวลา 17:32 น.
ด่วน ! แจ้งเปลี่ยนแบบฟอร์มการเปลียนตัว

        เพื่อให้การเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน มีความสะดวก
และลดจำนวนเอกสารลงจึงแจ้งเปลี่ยนเอกสารจากจากเดิมที่มี
       1.หนังสือแจ้งจากผู้บริหารโรงเรียน
       2.แบบฟอร์มการเปลี่ยนตัว (DOC5)
เปลี่ยนใหม่เป็น 
    หนังสือขอเปลี่ยนตัว/แก้ไข/เพิ่มรายชื่อ/นักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน
ที่ลงนามโดยผู้บริหารเพียงฉบับเดียวเท่านั้น ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่นี่

วันพุธ ที่ 03 กันยายน 2557 เวลา 15:29 น.
แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน

เนื่องจากมีการแจ้งเปลี่ยนสถานที่/วัน/เวลาการแข่งขันใหม่บางรายการ ดังนี้
1. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
2. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
3. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
4. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
5. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ม.1-ม.3
6. การแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์ฯ ม.4-ม.6
7. การแข่งขันการสร้าง webpage (web edittor) ม.1-ม.3
  
***ขอให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดใหม่ด้วย***

วันพุธ ที่ 03 กันยายน 2557 เวลา 10:18 น.
แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนักเรียน
แจ้งทุกโรงเรียนทราบ ขณะนี้ admin ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลตามที่แต่ละโรงเรียนยื่นเรื่องผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนท่านให้เรียบร้อยถูกต้อง หากยังพบข้อผิดพลาด หรือมีความประสงค์จะเปลี่ยนตัว นักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน หลังจากนี้ ขอให้โรงเรียนดำเนินการดาวน์โหลดหนังสือขอเปลี่ยนตัวที่หน้าเว็บไซต์ลงนามโดยผู้บริหาร แล้วนำส่งให้ประธานกรรมการในวันแข่งขัน ยกเว้นรายการที่ไม่เคยลงทะเบียนไว้
วันอาทิตย์ ที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 10:47 น.
ดาวน์โหลดต่างๆ

@ ดาวน์โหลดฟอนต์เกียรติบัตร Downloadได้ที่นี่
@ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเปลี่ยนตัว นักเรียน/ครู/กรรมการ ได้ที่นี่ Download
@ แผนผังโรงเรียนพนมเบญจา Downloadได้ที่นี่
@ แผนผังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 Download ได้ที่นี่
@ หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนตัว นักเรียน/ครู/กรรมการ Download
@ สถานที่จัดการแข่งขัน Downloadที่นี่
@ ผู้ประสานงานของโรงเรียนพนมเบญจา Downloadที่นี่
@ ผู้ประสานงานของ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 37 Downloadที่นี่
@ รายชื่อผู้ประสานงานแต่ละศูนย์การแข่งขัน Downloadที่นี่
@ ห้องศูนย์อำนวยการจัดการแข่งขัน Downloadที่นี่
@ สถานที่แข่งขันใน ร.ร.พนมเบญจา Downloadที่นี่

วันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 15:34 น.
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนการแข่งขัน
ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนแต่ละแต่ละโรงเรียน หากโรงเรียนของท่านเป็นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ขอให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนรายชื่อกรรมการในศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท่านรับผิดชอบ ในแต่ละกิจกรรมด้วย มีรายละเอียดดังนี้
ศูนย์ฯ ภาษาไทย ร.ร.พนมเบญจา
ศูนย์ฯ คณิตศาสตร์ ร.ร.คลองท่อมฯ
ศูนย์ฯ วิทยาศาสตร์ ร.ร.เหนือคลองฯ
ศูนย์ฯ สังคมศึกษาฯ ร.ร.อ่าวลึกประชาสวรรค์
ศูนย์ฯ สุขศึกษาฯ ร.ร.ปลายพระยาวิทยาคม
ศูนย์ฯ ศิลปะ ร.ร.ลำทับประชานุเคราะห์
ศูนย์ฯ การงานอาชีพฯ ร.ร.เมืองกระบี่
ศูนย์ฯ ภาษาต่างประเทศ ร.ร.อำมาตย์ฯ
ศูนย์ฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร.ร.สินปุนคุณวิชญ์
ศูนย์ฯ เรียนร่วม ร.ร.ลำทับฯ + ร.ร.หนองทะเล
เมื่อการแข่งขันแต่ละกิจกรรมเสร็จสิ้นลงขอให้ตัวแทนศูนย์รายงานผลการแข่งขันผ่านระบบ ทันที
วันพุธ ที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 14:30 น.
ปฎิทินดำเนินงานระบบจัดการแข่งขัน

ปฏิทินการดำเนินงานระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม จังหวัดกระบี่
1. ลงทะเบียนการแข่งขันผ่านระบบ                           13-22 ส.ค. 57
2. ปิดระบบการลงทะเบียน                                      22 ส.ค. 57
3. แก้ไขข้อมูลการแข่งขัน(นักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน)        22-29 ส.ค. 57
4. พิมพ์เอกสารการแข่งขัน                                     1-5 ก.ย. 57

วันพฤหัสบดี ที่ 07 สิงหาคม 2557 เวลา 16:22 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
แจ้งข่าวการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 33
จำนวนทีม 1,775
จำนวนนักเรียน 3,879
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,445
จำนวนกรรมการ 1,026
ครู+นักเรียน 6,324
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,350
ประกาศผลแล้ว 183/213 (85.92%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 4
สัปดาห์นี้ 31
สัปดาห์ที่แล้ว 155
เดือนนี้ 298
เดือนที่แล้ว 1,757
ปีนี้ 4,058
ทั้งหมด 165,951