หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .จังหวัดกระบี่.
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน .ธันวาคม.. พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง ประชุม 100 ปี 11 ธ.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว08.00-08.45
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง ประชุม 100 ปี 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว08.00-08.45
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 10 ธ.ค. 2557 13.00-16.00 รายงานตัว 12.20-12.50
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว08.00-08.45
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 - 214 10 ธ.ค. 2557 13.00-16.00 รายงานตัว 12.20-12.50
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 - 214 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว08.00-08.45
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 - 224 (ห้อง โครงการ EP) 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว08.00-08.45
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 - 134 (ห้อง SEAR) 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว08.00-08.45
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 96 ปี 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว08.00-08.45
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 96 ปี 11 ธ.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว08.00-08.45
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง ภาษาฝรั่งเศส (933) 11 ธ.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว08.00-08.45
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง ภาษาจีน (946) 11 ธ.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว08.00-08.45
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง ภาษาจีน (946) 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00 รายงานตัว08.00-08.45
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 944 10 ธ.ค. 2557 09.00-10.00 รายงานตัว08.00-08.45
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 944 10 ธ.ค. 2557 11.00-12.00 รายงานตัว 09.30-09.50
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 11 ธ.ค. 2557 13.00-16.00 รายงานตัว 12.20-12.50
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว08.00-08.45


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]