หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .จังหวัดกระบี่.
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน .ธันวาคม.. พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 11 ธ.ค. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง เกียรติยศ 10 ธ.ค. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล โรงยิมฯ 11 ธ.ค. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล โรงยิมฯ 10 ธ.ค. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 11 ธ.ค. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 10 ธ.ค. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หอประชุม 84 ปี 10 ธ.ค. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล หอประชุม 84 ปี 11 ธ.ค. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 - 214 11 ธ.ค. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 - 214 10 ธ.ค. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น.
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 11 ธ.ค. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น. เก็บตัวห้อง 324, 325
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 10 ธ.ค. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น. เก็บตัวห้อง 324, 325
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 10 ธ.ค. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น. เก็บตัวห้อง 334, 335


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]