หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .จังหวัดกระบี่.
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน .ธันวาคม.. พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง โสตเศรษฐกิจพอเพียง 11 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง โสตเศรษฐกิจพอเพียง 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ หอประชุมโรงเรียน 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ หอประชุมโรงเรียน 11 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ หอประชุมโรงเรียน 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ หอประชุมโรงเรียน 11 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 11 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ อาคาร 1 ห้อง โสตสุริยะเทพ 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ อาคาร 1 ห้อง โสตสุริยะเทพ 11 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.30 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 - 08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]