หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .จังหวัดกระบี่.
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน .ธันวาคม.. พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม สนามหญ้า หน้าอาคาร 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม สนามหญ้า หน้าอาคาร 12 ธ.ค. 2557 13.30-15.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม อาคารเรียน 3 ชั้น 2 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30
09.00 - 16.00
-
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม อาคารเรียน 3 ห้อง ชั้น 2 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.00 รายงานตัว หยิบฉลากเวลา 08.30 - 09.00
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง ,11 ธค ลำดับที่ 1-15 , 12 ธค ลำทับที่ 16-30 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 15

12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 16 - 30
09.00 - 16.00
-
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง 10 ธค ลำดับที่ 1-15, 11 ธค ลำดับดับที่ 16-30 10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 15

11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 16 - 30
09.00 - 16.00
-
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม อาคารเรียน 1 ชั้น ใต้ถุน 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 15.00
-
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม อาคารเรียน 1 ชั้น ใต้ถุน 11 ธ.ค. 2557 09.00 - 15.00
-
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม อาคารเรียน 3 ชั้น - ห้อง ห้องสมุด (ระดับชั้น ม.ต้น) 12 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.00
-
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม อาคารเรียน 3 ห้อง สมุด (ระดับชั้น ม.ปลาย) 11 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.00
-
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 ไม่มีการจัดการแข่งขันระดับภาค
-
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 ไม่มีการจัดการแข่งขันระดับภาค
-
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 ไม่มีการจัดการแข่งขันระดับภาค
-
-
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 ไม่มีการจัดการแข่งขันระดับภาค
-
-
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 ไม่มีการจัดการแข่งขันระดับภาค
-
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 ไม่มีการจัดการแข่งขันระดับภาค
-
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ไม่มีการจัดการแข่งขันระดับภาค
-
-
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 ไม่มีการจัดการแข่งขันระดับภาค
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]