หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .จังหวัดกระบี่.
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน .ธันวาคม.. พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422, 423 11 ธ.ค. 2557 09.00 - 10.30
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422, 423 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 10.30
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 , 425 11 ธ.ค. 2557 09.00 - 10.30
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424,425 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 10.30
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ห้องมรกต ห้อง ห้องมรกต 11 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.00
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ห้องมรกต ห้อง ห้องมรกต 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.00
-
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433, 434, 435, 436, 437, 438 11 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.00
-
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433, 434, 435, 436, 437 ,438 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 16.00
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 445, 446 11 ธ.ค. 2557 09.00 - 10.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 445, 446 10 ธ.ค. 2557 09.00 - 10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]