หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ นส.สุรีรัตน์ คำฝอย   0810003269
2 โรงยิมเนเซี่ยมสวนสาธารณะธารา กระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายไชยพงศ์ ชุมศรี   081-1241066
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ (สาระฯ การศึกษาพิเศษ-เรียนร่วม) นส.ดวงแข เพชรเรือนทอง   089-8711300
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ (สาระฯ ศิลปศึกษา) นส.ดวงแข เพชรเรือนทอง   0898711300
5 โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ (สาระฯ คณิตศาสตร์) นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์   0841961323
6 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (สาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) นายชวลิต เลิศเกียรติวงศ์   0848437756
7 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (สาระฯ สุขศึกษาฯ) นางสารพัฒน์ รัตนบุรานินทร์   0819687929
8 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม  
9 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อ.เมือง จ.กระบี่ (สาระฯ สังคมศึกษา) นายเชี่ยวชาญ คงสกุล   0810774831
10 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อ.เมือง จ.กระบี่ (สาระฯ ภาษาต่างประเทศ) นางสุดารัตน์ แก้วเก้า   0815375368
11 โรงเรียนเมืองกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ (สาระฯ การงานอาชีพฯ) นส.สุรีรัตน์ คำฝอย   0810003269
12 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ (สาระฯ ภาษาไทย) นางวรรณดี เกตแก้ว   0862706608
13 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ (สาระฯ วิทยาศาสตร์) นายไชยพงศ์ ชุมศรี   0811241066

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]