เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
10 ธ.ค. 2557
11 ธ.ค. 2557
12 ธ.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ด่วนนนนน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนที่ยังไม่มีรายชื่้อในระบบ
ขอให้เขตพื้นที่ทุกเขต สมัครด่วนภายในวันที่ 26 ธ.ค. 2557
โดยเพิ่มไปในระบบเขตทุกเขต

 

 
 

กำหนดการการแข่งขันระดับชาติ

-ร.ร.และภาค ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ
วันที่ 5 - 9 มกราคม 2558
-ร.ร.แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู และแทรกรูปภาพของนักเรียน ครู ทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ
วันที่ 10 - 26 มกราคม 2558
-ผู้จัดการแข่งขันแต่ละกิจกรรม พิจารณาคำร้องของเปลี่ยนตัว
วันที่ 1 - 8 กุมภาพันธ์ 2558
-ครู นักเรียน พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

 
 

เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน
ระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-3 จากหอประชุมโรงเรียนกาญจนาฯ
เป็น หอประชุมโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม
 

 
 

หนังสือเชิญ เป็นกรรมการ จากศูนย์วิทยาศาสตร์ เหนือคลองประชาบำรุง
หนังสือเชิญ  ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
รายชื่อคณะกรรมการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ดาวนโหลด คลิกที่นี่

รายชื่อคณะกรรมการเครื่องบินพลังงานยาง คลิกที่นี่
 

 
 
ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีม การแข่งขันสาระดนตรีทุกรายการ  
ประชุมพร้อมกันในวันที่  9 ธ.ค. 2557  เวลา  16.00 น.  
ณ  ห้องโสตฯ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่

รายการ  การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข
 จากเดิม เวทีกลาง  อบจ.กระบี่  เป็น  เวทีกลางหน้าเสาธง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
 
 
 
 

ข้อตกลงการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ระดับภาคใต้

จากการประชุมของคณะกรรมการตัดสิน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์  โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

1.ใช้หัวข้อในการพูดรอบคัดเลือกทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย มี 3 หัวข้อดังนี้

          1.1 สังคมไทย สังคมเอื้ออาทร สังคมแห่งความร่วมมือ

          1.2 ศิลปวัฒนธรรมไทย  ในเวทีโลก

          1.3 มรดกไทย มรดกทางธรรมชาติ มรดกโลก

2.ห้ามนักเรียนนำเครื่องมือสื่อสารใดๆทั้งสิ้น  เข้าห้องเก็บตัวตลอดจนเสร็จสิ้นการแข่งขัน

3.ระหว่างเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน 10 นาที ห้ามนักเรียนมีเอกสารใดๆทั้งสิ้น  ยกเว้นกระดาษกับดินสอที่คณะกรรมการจัดเตรียมให้เท่านั้น

4.ในระหว่างพูด  หากนักเรียนดูเอกสารคณะกรรมการจะตัดคะแนนตามความเหมาะสม

5.การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 3 สาย หาที่ 1 ในสายเพื่อไปเข้ารอบชิงชนะเลิศ ซึ่งเป็นการพูดโดยฉับพลัน

6.ลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2  จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 
 

ขอแก้ไข  สถานที่แข่งประติมากรรม  ม.1-3 และ ม.4-6
จากลานน้ำพุ  เป็น ลานกีฬาสีฟ้า  ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่

 
 

ครูผู้ดูแลนักเรียนแข่งขันภาษาจีน ขอให้ทำหนังสือรับรองคุณสมบัตินักเรียน

ผู้เข้าแข่งขัน ข้อ 2.4-2.7 อย่างชัดเจน

 
 

ขณะนี้ปิดระบบการแก้ไขข้อมูลนักเรียน-ครู
และเปิดให้พิมพ์ระบบ ปริ้นบัตร แลัวค่ะ

 
 

หัวข้อเรื่องสำหรับการประกวดแข่งขัน ทัศนศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 

ระดับภาคใต้  จังหวัด กระบี่

1.         การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3  รหัสกิจกรรม 043

-            ประเพณีวัฒนธรรมไทย

-            เศรษฐกิจพอเพียง

-            รักษ์ป่า รักษ์ชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม

2.         การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6  รหัสกิจกรรม 044

-            ประเพณีวัฒนธรรมไทย

-            เศรษฐกิจพอเพียง

-            รักษ์ป่า รักษ์ชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม

3.         การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม 045

-            วิถีไทยสู่สากล

-            มรดกไทย

-            ไทยสู่อาเซียน

4.         การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6  รหัสกิจกรรม 046

-            วิถีไทยสู่สากล

-            มรดกไทย

-            ไทยสู่อาเซียน

5.         การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3  รหัสกิจกรรม 629

-            วิถีไทย

-            ตลาดไทย

-            ประเพณีไทย

6.         การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6  รหัสกิจกรรม  048

-            วิถีไทย

-            ตลาดไทย

-            ประเพณีไทย

 
 

7.         การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3  รหัสกิจกรรม  049

-            ประเพณีไทย

-            วิถีไทย

-            การละเล่นไทย

8.         การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 รหัสกิจกรรม  050

-            ประเพณีไทย

-            วิถีไทย

-            การละเล่นไทย

9.         การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม  052

-            มรดกไทยและวัฒนธรรมไทย

-            เศรษฐกิจพอเพียง

-            อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

10.    การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3  รหัสกิจกรรม  054

-            วิถีไทยสู่สากล

-            มรดกไทย มรดกโลก

-            ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง

11.    การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 รหัสกิจกรรม  055 

-            วิถีไทยสู่สากล

-            มรดกไทย มรดกโลก

-            ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง

12.    การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 รหัสกิจกรรม  057

-            วิถีไทยสู่อาเซียน

-            เทิดไท้ องค์ราชัน

-            ภูมิปัญญาไทย

13.    การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 รหัสกิจกรรม  058

-            วิถีไทยสู่อาเซียน

-            เทิดไท้ องค์ราชัน

-            ภูมิปัญญาไทย

 
 

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันและผู้ประสานงาน
พิเศษเรียนร่วม  เปลี่ยนสถานที่จาก กาญจนาภิเษก กระบี่ เป็น
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์  ผู้ประสานงานคือ
นางลัดดาวัลย์  ศรีสุข  โทร 0861209676

สาระวิทยาศาสตร์  ผู้ประสานงานคือ
นางบุญโญ ศรีงาม โทร 0936512839
 

 
 

5.ศูนย์สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

          -การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-3 และ ม.4-6

           จัดทำรายงานส่ง จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

          -การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3 และ ม.4-6

           จัดทำรายงานส่ง จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

          -การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-3 และ ม.4-6

           จัดทำรายงานส่ง จำนวน 6 ชุด โดยส่งให้คณะกรรมการ “ในวันรายงานตัว”

          -การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 และ ม.4-6

           ส่งเอกสาร จำนวน 7 เล่ม พร้อมโปสเตอร์แสดงผลงาน ขนาด 90x120 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น

           โดยส่งให้คณะกรรมการ “ในวันรายงานตัว”

          -ส่งถึง  ศูนย์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                   โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง  197 หมู่ที่ 6 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

 
 

ขณะนี้ระบบเปิดให้แก้ไข.  ข้อมูล. แล้วค่ะ

ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
 สพป. ตรวจสอบรายชื่อตัวแทนให้ถูกต้องโอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาคให้แล้วเสร็จในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557
- แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2557
- พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
- การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกระบี่ วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2557


แนวทาง แก้ไข/เปลี่ยนตัว ครู/นักเรียน
1.   การแก้ไข ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขันคนเดิม ชื่อ-สกุล/คำนำหน้า ผิดเล็กน้อย (สระหรือพยัญชนะ 1-3 ตัว) ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ตรวจสอบ ซึงต้องแนบไฟล์ pdf ตามฟอร์มที่กำหนด คลิกที่นี่
2.  การเปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันคนใหม่ แทนคนเดิม ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ด้านล่างนี้ โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งต้องแนบไฟล์ ที่เป็น pdf ตามฟอร์มที่กำหนด คลิกที่นี่
3.  โรงเรียนสามารถ แก้ไข/เปลี่ยนตัวได้ ที่ เว็บระดับภาค ตามลิงค์ข้างบน โดย login ใช้ username , password ที่ใช้ในระดับ เขตพื้นที่หรือระดับภาค ได้ตั้งแต่วันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2557

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว

 
 


ลำดับที่การแข่งขัน แต่ละกิจกรรม

 
 

ประสานข้อมูลให้ส่งล่วงหน้า สพม

ศูนย์สังคมศึกษาฯ

          1. การประกวดภาพยนตร์สั้น  ให้ส่งเอกสารดังนี้

                     - DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น     จำนวน  5  แผ่น

                     - บทภาพยนตร์                            จำนวน  5  เล่ม

                   (ให้ผู้ส่งภาพยนตร์เตรียมผลงาน 1 ชุด ในวันนำเสนอผลงาน)

          2. ละครประวัติศาสตร์ ส่งเค้าโครงเรื่องและขอบข่ายการดำเนินเรื่อง จำนวน  5  ชุด

                   ***ทั้ง 2 รายการ กำหนดส่งภายในวันที่  8  ธันวาคม  2557***

ส่งถึง

          นายอภิสิทธิ์  บุตรเหล่

          โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์

          2 หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้  อ.อ่าวลึก

          จ.กระบี่     81110

          โทร. 081 - 8932500

 
 

ศูนยฺ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์                  สพม
1. ส่งรูปเล่มโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2  จำนวน  5  เล่ม
2. ส่งถึงโรงเรียน ภายในวันที่  25 พฤศจิกายน 2557
3. กรณ๊ส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งแบบลงทะเบียน ถึง
คุณสุรัถยา  ปลอดฤทธิ์     0817970704
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  81120

ในการนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ ให้ผู้แข่งขันเตรียมสื่อ
ในการนำเสนอหน้าบอร์ดของโครงงานจัดเตรียมมาเอง

 
 

แจ้งทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขัน ทักษะระดับภาคใต้ครั้งที่64้
ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ต้องส่งรูปเล่ม ใหส่งรูปเล่มจำนวน5เล่ม
มาที่
             โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ หมู่ที่ 3  ต สินปุน  
              อ  เขาพนม จ กระบี่  81240 
              ภายในวันที่ 26  พ.ย. 2557 เป็นวันสุดท้าย นับวันประทับตราของไปรษณีย์

 
 

สถานที่แข่งขันและผู้ประสานงานแต่ละสาระระดับ สพม.  คลิก

 

 
 

แจ้ง  กำหนดส่งรูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์  ระดับ  ม.1-ม.3 
และ โครงงานคอมพิวเตอร์  ระดับ  ม.4-ม.6  จำนวน  5  เล่ม 
ภายในวันที่  21  พฤศจิกายน  2557 ตามที่อยู่ด้านล่าง

        ส่งถึง    อาจารย์พิศมัย    เอ่งฉ้วน  ( รูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับ.......)

โรงเรียนเมืองกระบี่  

ต.กระบี่ใหญ่  อ.เมือง 

จ.กระบี่ 

81000

 
 

เขตทุกเขตที่ทำการแข่งขันเสร็จแล้ว สามารถ โอนข้อมูลเข้าระดับภาคได้ ดังนี้

แนวทางการโอนข้อมูล สู่ระดับภาค โปรดตรวจสอบ รายชื่อนักเรียนกิจกรรมให้เรียบร้อย(ตรวจสอบให้ดีนะครับ) ไปที่ admin >ประกาศตัวแทนแข่งต่อ>แจ้งการโอนข้อมูลเข้าระดับภาค >แจ้งการโอนข้อมูลเข้าระดับภาคคลิกที่นี่ เขตไหนแข่งเสร็จก็แจ้งโอนได้เลยนะครับ
ระบบจะแจ้งสถานะพร้อมโอน ซึ่งทาง GOD ระดับภาคโอนชื่อจากเขตของทางท่าน เว็บระดับภาค ถ้าโอนเมือไร่ รายชื่อจะแก้ไขไม่ได้ จะต้องทำตามระเบียบของแก้ไข เปลี่ยนตัวของระดับภาค

 
  รายละเอียดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2557

คลิกที่นี่ค่ะ 
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนเขตพื้นที่ 30
จำนวนโรงเรียน 378
จำนวนทีม 3,927
จำนวนนักเรียน 12,648
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 6,321
จำนวนกรรมการ 1,027
ครู+นักเรียน 18,969
ครู+นักเรียน+กรรมการ 19,996
ประกาศผลแล้ว 201/213 (94.37%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 59
เมื่อวาน 161
สัปดาห์นี้ 681
สัปดาห์ที่แล้ว 1,247
เดือนนี้ 3,032
เดือนที่แล้ว 5,788
ปีนี้ 18,517
ทั้งหมด 882,791
 

 

ฟอร์มเปลี่ยนตัวนักเรียนและครู